Beste spelers, ouders, partners ,

Jullie weten ongetwijfeld dat publieke evenementen omwille van Covid-19 streng gereglementeerd zijn. 

Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het publiek bij onze wedstrijden.

 

 

Beperkt aantal

Het aantal supporters in de zaal wordt door de stad Ninove beperkt tot 36 personen in totaal, ongeacht of er nu 1 of 2 wedstrijden tegelijk doorgaan. Kinderen jonger dan 12 worden hierin niet meegeteld. 

In navolging van het voorstel van de VBL betekent dat concreet :

- 1 wedstrijd in de sporthal: 12 bezoekers en 24 thuissupporters

- 2 wedstrijden tegelijkertijd (sommige jeugwedstrijden): slechts 6 bezoekende en 12 thuissupporters per ploeg. 

Van de supporters wordt gevraagd dat ze neerzitten. Op de tribunes moet bovendien 1,5m afstand tussen de verschillende bubbels zijn.

Als iedereen alleen komt, werd uitgerekend dat er 6 mensen op een tribunestuk kunnen zitten. Mensen uit dezelfde bubbel zitten natuurlijk wel dichter bij elkaar, hierdoor kunnen de aantallen variëren.

We zullen dit ter plekke moeten bekijken en de ervaring zal ons leren hoe we dit best aanpakken en optimaal organiseren. We rekenen in elk geval op de medewerking en respect van alle bezoekers om dit alles vlot te laten verlopen. 

Het bestuur, de coaches, en natuurlijk ook onze corona-coördinator Willy hebben de bevoegdheid om bezoekers op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Het is echter veel beter voor de sfeer als iedereen spontaan doet zoals het hoort. 

We behouden ons dus ook het recht voor om mensen de toegang tot de zaal te weigeren als het aantal of de beschikbare plaatsen overschreden werden. Deze mensen kunnen dan vanuit de cafetaria de wedstrijd bijwonen. 

Het is niet toegestaan om de wedstrijd te bekijken via het balkon op de eerste verdieping. Dat is voorbehouden voor de sport- en danslessen die boven doorgaan. 

Om iedereen de kans te geven de wedstrijd van zijn zoon, dochter of partner te kunnen bijwonen, vragen we in eerste instantie om niet met grote groepen familie of vrienden te komen kijken. Beperk de aanwezigheid tot de eigen bubbel of kom zelfs alleen. 

Ook bij uitwedstrijden is het aantal toeschouwers beperkt. De clubs volgen hierbij de regels zoals opgelegd door de betreffende gemeente, maar ook hier zal het meestal rond de 12 bezoekende supporters liggen. Soms krijgen we als bestuur de week voor de wedstrijd van de tegenpartij concrete info over de corona-maatregelen, maar niet altijd. 

 

 

Registratie

Overal moeten de bezoekers moeten ook geregistreerd worden. De thuisploeg organiseert deze registratie dus de manier waarop kan verschillen per locatie.

Voor onze thuismatchen voorzien we 2 manieren : 

- liefst elektronisch via Twizzit : aan de zaal zal een affiche hangen met een QR code en websiteadres. Door de code te scannen of het adres in te geven kom je op een formulier waar je je gegevens dient achter te laten. Je hoeft hiervoor geen login voor Twizzit te hebben. 

- als dat niet lukt, kan het ook steeds op de goede oude papieren manier bij een van onze medewerkers.

Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van covid-contacttracing en worden na 14 dagen verwijderd. 

 

 

Opruimen nadien

Na de matchen moeten alle tribunes ook schoongemaakt (ontsmet) worden zodat ze proper zijn voor de volgende match. Bij de laatste match van de dag moeten ze bovendien ook terug aan de kant worden gezet en moet de zaal leeggemaakt worden.

Onder het motto 'vele handen maken het werk licht' zouden we ook hier graag een oproep doen aan alle ouders om hierbij een handje te helpen en na de match niet direct naar de cafetaria of auto te verdwijnen. 

 

 

We rekenen op de medewerking van iedereen !

We rekenen op de medewerking van iedereen om de genomen maatregelen te respecteren en te volgen. Voor het niet naleven kan je uiteraard een persoonlijke boete krijgen.

Los daarvan gaat het om uw eigen gezondheid, deze van uw kind en zijn ploeggenoten en hun ouders. Mensen die niet tot onze bubbel behoren maar waarmee we wel verbonden zijn door dezelfde passie voor het basketbal. 

We hoorden reeds van ploegen die in quarantaine zijn moeten gaan. Dit is iets wat wij, en uw kind of partner ongetwijfeld ook, toch wel heel graag zouden willen vermijden. 

Bedankt voor jullie medewerking en zorgzaamheid, maar vooral : laten we ook samen genieten van de sport en het plezier dat onze kinderen / partners eraan beleven!