Logo BBC United NinoveInschrijven 

Nieuwe spelers  kunnen het best zich inschrijven via het online webform welk op onze site terug te vinden is onder het menu "Hoe Speler/Lid/Sponsor worden" en submenu "Online Inschrijven". Onze jeugdcoördinator zal dan met u contact opnemen.

Wens je eerst wat info te verkrijgen dan kan je rechtstreeks contact opnemen met onze sportief coördinator Didier Demelin 0476/398277, email: didier.demelin@telenet.be

Nuttig om weten:

Jeugdspelers worden ingedeeld volgens hun leeftijd:

U21

2000

2001

2002

U18

2003

2004

 

U16

2005

2006

 

U14

2007

2008

 

U12

2009

2010

 

U10

2011

2012

 

U08

2013

2014

 

 

Om in te schrijven moeten volgende voorwaarden voldaan worden:

       1. Lid worden van onze club

Nieuwe leden die nog niet bij een andere basketbalclub aangesloten zijn dienen een Basketbal Vlaanderen aansluitingsformulier te ondertekenen.

Spelers die van een andere club willen overkomen, dienen een ontslagformulier voor hun vorige club en een Basketbal Vlaanderen mutatieformulier te ondertekenen. Dit kan kan echter alleen gedurende de maand mei, zoals bepaald door Basketbal Vlaanderen. Formulieren te verkrijgen via ons secretariaat secretaris@bbcunitendninove.be

Tenslotte dient ook nog ons inschrijvingsformulier ingevuld te worden met de contactgegevens van het nieuwe lid (en voor jeugdspelers ook die van de ouders = in commentaarzone). Zie webform op onze site. 

  1. Betaling van het lidgeld

Het lidgeld dient betaald te worden tegen uiterlijk 31 augustus 2017 op rekeningnummer BE 11 0016 4266 1048 van BBC United Ninove met vermelding "Lidgeld + naam en voornaam van de speler".

Voor het seizoen 2017-2018 bedraagt het lidgeld:

€ 320 per speler (€ 20 kaarten eetfestijn inbegrepen + sweater)

€ 280 2de broer of zus van hetzelfde gezin (€ 20 kaarten eetfestijn inbegrepen + sweater)

€ 220 3de,… broer of zus van hetzelfde gezin (geen kaarten eetfestijn + sweater)

Wie pas aansluit na nieuwjaar (2e helft van het seizoen) betaalt slechts 50% van het inschrijvingsgeld.  

  1. Het medisch getuigschrift

Zonder dit attest, dat ondertekend dient te zijn door de huisarts, is er geen deelname aan de trainingen, noch aan de wedstrijden mogelijk. Dit attest dien je elk jaar opnieuw aan de club te bezorgen.

Vergeet het dus niet!

Je kan het het downloaden via onze site onder de link “downloads”


Pas als aan al het voorgaande voldaan is, ben je effectief lid van de club.

Elk lid is vanaf dan automatisch verzekerd voor eventuele ongevallen tijdens wedstrijden en trainingen.

Onze leden dienen zich ten allen tijde te houden aan de gedragscodes van onze club.