BBC United Ninove

Recent images

Beste spelers, ouders, partners ,

Jullie weten ongetwijfeld dat publieke evenementen omwille van Covid-19 streng gereglementeerd zijn. 

Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor het publiek bij onze wedstrijden.

 

 

Beperkt aantal

Het aantal supporters in de zaal wordt door de stad Ninove beperkt tot 36 personen in totaal, ongeacht of er nu 1 of 2 wedstrijden tegelijk doorgaan. Kinderen jonger dan 12 worden hierin niet meegeteld. 

In navolging van het voorstel van de VBL betekent dat concreet :

- 1 wedstrijd in de sporthal: 12 bezoekers en 24 thuissupporters

- 2 wedstrijden tegelijkertijd (sommige jeugwedstrijden): slechts 6 bezoekende en 12 thuissupporters per ploeg. 

Van de supporters wordt gevraagd dat ze neerzitten. Op de tribunes moet bovendien 1,5m afstand tussen de verschillende bubbels zijn.

Als iedereen alleen komt, werd uitgerekend dat er 6 mensen op een tribunestuk kunnen zitten. Mensen uit dezelfde bubbel zitten natuurlijk wel dichter bij elkaar, hierdoor kunnen de aantallen variëren.

We zullen dit ter plekke moeten bekijken en de ervaring zal ons leren hoe we dit best aanpakken en optimaal organiseren. We rekenen in elk geval op de medewerking en respect van alle bezoekers om dit alles vlot te laten verlopen. 

Het bestuur, de coaches, en natuurlijk ook onze corona-coördinator Willy hebben de bevoegdheid om bezoekers op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. Het is echter veel beter voor de sfeer als iedereen spontaan doet zoals het hoort. 

We behouden ons dus ook het recht voor om mensen de toegang tot de zaal te weigeren als het aantal of de beschikbare plaatsen overschreden werden. Deze mensen kunnen dan vanuit de cafetaria de wedstrijd bijwonen. 

Het is niet toegestaan om de wedstrijd te bekijken via het balkon op de eerste verdieping. Dat is voorbehouden voor de sport- en danslessen die boven doorgaan. 

Om iedereen de kans te geven de wedstrijd van zijn zoon, dochter of partner te kunnen bijwonen, vragen we in eerste instantie om niet met grote groepen familie of vrienden te komen kijken. Beperk de aanwezigheid tot de eigen bubbel of kom zelfs alleen. 

Ook bij uitwedstrijden is het aantal toeschouwers beperkt. De clubs volgen hierbij de regels zoals opgelegd door de betreffende gemeente, maar ook hier zal het meestal rond de 12 bezoekende supporters liggen. Soms krijgen we als bestuur de week voor de wedstrijd van de tegenpartij concrete info over de corona-maatregelen, maar niet altijd. 

 

 

Registratie

Overal moeten de bezoekers moeten ook geregistreerd worden. De thuisploeg organiseert deze registratie dus de manier waarop kan verschillen per locatie.

Voor onze thuismatchen voorzien we 2 manieren : 

- liefst elektronisch via Twizzit : aan de zaal zal een affiche hangen met een QR code en websiteadres. Door de code te scannen of het adres in te geven kom je op een formulier waar je je gegevens dient achter te laten. Je hoeft hiervoor geen login voor Twizzit te hebben. 

- als dat niet lukt, kan het ook steeds op de goede oude papieren manier bij een van onze medewerkers.

Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van covid-contacttracing en worden na 14 dagen verwijderd. 

 

 

Opruimen nadien

Na de matchen moeten alle tribunes ook schoongemaakt (ontsmet) worden zodat ze proper zijn voor de volgende match. Bij de laatste match van de dag moeten ze bovendien ook terug aan de kant worden gezet en moet de zaal leeggemaakt worden.

Onder het motto 'vele handen maken het werk licht' zouden we ook hier graag een oproep doen aan alle ouders om hierbij een handje te helpen en na de match niet direct naar de cafetaria of auto te verdwijnen. 

 

 

We rekenen op de medewerking van iedereen !

We rekenen op de medewerking van iedereen om de genomen maatregelen te respecteren en te volgen. Voor het niet naleven kan je uiteraard een persoonlijke boete krijgen.

Los daarvan gaat het om uw eigen gezondheid, deze van uw kind en zijn ploeggenoten en hun ouders. Mensen die niet tot onze bubbel behoren maar waarmee we wel verbonden zijn door dezelfde passie voor het basketbal. 

We hoorden reeds van ploegen die in quarantaine zijn moeten gaan. Dit is iets wat wij, en uw kind of partner ongetwijfeld ook, toch wel heel graag zouden willen vermijden. 

Bedankt voor jullie medewerking en zorgzaamheid, maar vooral : laten we ook samen genieten van de sport en het plezier dat onze kinderen / partners eraan beleven! 

 

 

 

Beste spelers, coaches en ouders,

Als club proberen we alles in het werk te stellen om in veilige en gezonde omstandigheden te kunnen sporten. Vanuit dezelfde bezorgdheid worden ons bovendien ook heel wat regels door de VBL en stad Ninove opgelegd. 

In deze nieuwsbrief willen we de op vandaag genomen veiligheidsmaatregelen op een rijtje zetten.

HET IS UITERMATE BELANGRIJK VOOR IEDEREEN EN VOOR HET VERDERE VERLOOP VAN HET SEIZOEN DAT ER GEEN BESMETTINGEN IN DE CLUB WORDEN BINNENGEBRACHT !

Om alles veilig te houden moet en kan iedereen zijn steentje bijdragen :

 

 

Spelers

- Elke ploeg vormt een bubbel. Het is niet de bedoeling deze bubbels te mengen : vermijd dus (nauw) contact met spelers van andere ploegen, zo bescherm je jezelf en je ploeggenoten.

- Voor het begin van de training wacht je BUITEN op je coach. Pas als die je komt halen, gaan jullie samen de zaal in.

- Ontsmet je handen bij het binnen- en buitengaan van de sporthal en respecteer het eenrichtingsverkeer. Je komt binnen via de gewone inkom, je verlaat de zaal via de nooduitgang (zijkant sporthal)

- Breng je eigen drinkbus mee, je kan die bijvullen in de inkom van de sporthal. Ontsmet hierbij voor en na je handen.

- De kleedkamers zijn gesloten, omkleden en douchen gebeurt dus thuis. 

- Als je een besmetting bij jezelf vaststelt nadat je op een training aanwezig bent geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com  of 0495112175

 

 

Ouders

-  blijven op de parking, er is geen publiek toegelaten in de sporthal of op het balkon  op de eerste verdieping. Dit wordt momenteel erg goed opgevolgd, waarvoor onze dank!

- Op de momenten dat de cafetaria open is, kan je daar wel zitten. Ook hier geldt eenrichtingsverkeer en is de uitgang achteraan, naast de toog. Je komt dan buiten aan de achterkant van de sporthal. 

- dragen een mondmasker

- er wordt gevraagd de kinderen niet op te wachten aan de uitgang (= nooduitgang aan de zijkant van de sporthal), behalve - indien nodig - voor onze allerjongsten. 

- respecteer ook als ouder de ploeg-bubbel  

- Ter bescherming van de ploeggenoten en coaches van jullie kinderen, vragen we jullie ook buiten de basket de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen : respect voor alle hygiënische maatregelen, niet komen trainen tijdens een quarantaineperiode na terugkeer uit vakantie ... Het respecteren van de quarantaine is een persoonlijke verantwoordelijkheid, de club kan hiervoor geenszins (mede)verantwoordelijk worden gesteld. Weet ook dat de boetes hierin niet min zijn. 

- Als je een besmetting bij kind vaststelt kort nadat het op een training aanwezig is geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com of 0495112175.

 

 

Coaches

- dragen een mondmasker

- ontsmetten het gebruikte materiaal (basketballen, kegels ...)

- registreren de aanwezigheden

 

 

Clubbestuur

- We hebben een 'coronacoördinator' aangesteld: Willy Sonck. Heel veel dank voor je engagement, Willy! Hij heeft als taak de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op te volgen, en hij heeft hierbij ook de bevoegdheid om ouders en spelers aan te spreken bij vastgestelde 'inbreuken'.

- We hebben een deelnemerslijst per ploeg aan de sporthal doorgegeven. Die bevat naam, telefoonnummer en trainingsmoment. Op die manier zullen jullie bij een eventuele besmetting in de ploeg snel geïnformeerd worden.

- We zorgen voor voldoende ontmettingsmateriaal om alles gezond te houden.

- We letten erop dat alle sanitaire maatregelen worden gerespecteerd.

- We zorgen ervoor dat de bubbels niet gemengd worden op de terreinen in de sporthal.

- We volgen alle ontwikkelingen en instructies op de voet en informeren jullie zo goed en zo snel mogelijk

- We zoeken naar een vlotte manier om bij aanvang van training en match de temperatuur van alle aanwezigen op te meten

 

 

De inspanningen zullen lonen!

We beseffen dat er heel wat van jullie gevraagd wordt, zowel binnen als ook buiten de club. Het wordt een basketseizoen helemaal anders dan we gewoon zijn, en dit zowel voor ouders, spelers en coaches. 

Maar ... wij zijn er klaar voor ! 

En we zijn er bovenal van overtuigd dat we er allemaal samen een veilig en jawel, we zouden het bijna vergeten, toch ook vooral een tof basketjaar van kunnen maken !

 

 

Invloed van Corona op seizoen 2020-2021

Omwille van de corona-situatie is de situatie voor augustus als volgt (uiteraard steeds onder voorbehoud van nieuwe wijzigingen indien de gezondheidssituatie verandert of als de VBL nieuwe regelingen treft) :

We communiceren gericht met onze leden via Twizzit om hen te informeren over eventuele veranderingen.

 

Geen wedstrijden in de maand augustus

De VBL heeft beslist dat er geen enkele wedstrijd (competitie – beker – oefen) mag doorgaan in de maand augustus. De reeds voorziene wedstrijden eind augustus zijn dus afgeschaft.

 

Concrete gevolgen voor BBC United Ninove :

 • Senioren
  • De competitie start pas ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober. De voorziene wedstrijden in september worden in mei ingehaald, waardoor de competitie langer zal duren, maar maximum tot 31 mei.
  • De voorziene trainingen in augustus gaan NIET door, we starten terug op 31 augustus
 • Jeugd
  • De jeugdstage van 14-16aug gaat NIET door. We bekijken of een vervangend soort activiteit mogelijk is in september.
 • U8-U10-U12
  • Het seizoen verloopt zoals gepland : de trainingen zijn bezig, de competities starten in september
 • U14-U16-U18
  • De start van de competitie wordt ook uitgesteld (nog niet duidelijk tot wanneer), de trainingen gaan voorlopig nog NIET door. We starten ook op 31 augustus.
 • Coaches
  • De voorzien opleiding voor onze coaches op 29 augustus (eveneens opengesteld naar externe coaches) gaat NIET door.

Algemene coronamaatregelen ( zie ook hierboven ):

Voor de veiligheid van ouders en kinderen moeten een aantal zaken gerespecteerd worden :

- iedereen moet in zijn trainingsoutfit naar de training komen. De kleedkamers zijn gesloten. Er kan dus ook niet gedoucht worden na de training.

- elke speler brengt zijn eigen waterfles mee. Er staan 2 waterfonteinen in de inkom van de sporthal waar je deze kan bijvullen.

- aan de ouders vragen we om NIET binnen in de sporthal te komen bij het brengen of afhalen van uw kroost. Zet de kinderen af aan de parking of voor de deur, na de training zullen zij ook naar de parking komen. Vermijd samenscholingen aan de inkomdeur. We vragen hierbij ook aan ALLE chauffeurs om extra aandacht te hebben voor overstekende kinderen. 

- de sporthal heeft een éénrichtingsverkeer ingesteld, gelieve ook aan jullie kinderen te vragen dit te respecteren

Onze club heeft een corona coördinator aangesteld die alle maatregelen nauwgezet opvolgt. Dat is Willy Sonck , bedankt voor je engagement en je inzet, Willy ! Hij is tot nu toe aanwezig op elke training om de ballen en ander materiaal na gebruik te ontsmetten. Hij heeft ook de bevoegdheid om kinderen of ouders erop aan te spreken indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.

We hebben een deelnemerslijst aan de sporthal doorgegeven met de namen en telefoonnummers van alle spelers en op welk moment zij training hebben. Op die manier kunnen de spelers of hun ouders snel gecontacteerd worden mocht er ergens toch een besmetting vastgesteld worden.

 

Ninove 12/04/2019.

 

Beste spelers,Beste ouders,

 

Het seizoen 2019 – 2020 zit er op. Het was een abrupt einde, niet te voorzien en vooral niet leuk. We hadden nog zo graag ons basket XL event georganiseerd en onze einde seizoens barbecue maar het mocht niet zijn, we focussen al op volgend seizoen.

We zijn dus naarstig aan het werk om het komende seizoen voor te bereiden, 

video-overleg in deze tijden van corona is toch wel een schitterende uitvinding. Dit maakt dat we kunnen werk maken van het indelen van de ploegen, trainers zoeken, het budget op orde zetten enz…
Volgend seizoen promoveren trouwens onze beide herenploegen wat een leuke opsteker is.

 

Zoals jullie weten hebben we heel wat centen nodig om onze club draaiende te houden we zetten daarom hard in op onze evenementen en sponsoring.

We hebben echter een vervelende melding gekregen van het stadsbestuur en dit is dat het huren van de sporthal met zo maar eventjes 25% wordt opgeslagen.

Als club kunnen we geen bijkomende inkomsten meer genereren zodat we dit integraal moeten doorrekenen, we hebben echt gee/n keuze.

Dit maakt dat het lidgeld voor het komende seizoen op €320 komt. Een broer of zus, die onder hetzelfde dak wonen, krijgt €50 korting, voor een derde onder hetzelfde dak wonend kind wordt €100 korting in rekening gebracht, vanaf een vierde lid of meer blijft de minimum inschrijving €220.

 

Op vraag van vele ouders gaan we volgend jaar wel een sweater in het lidgeld mee verrekenen zodat iedereen die aansluit bij BBC United Ninove een sweater zal krijgen!

 

Weet dat als jullie een sponsor aanbrengen we een korting op het lidgeld aanbieden van € 50.

 

Het lidgeld mogen jullie storten op BE11 0016 4266 1048, vergeet de naam van de speler niet te noteren en gelieve te betalen vóór 01/09/2020 zoniet wordt er niet gestart aan het nieuwe seizoen!

 

We begrijpen dat het lidgeld een serieuze hap uit het budget is en daarom voorzien we de mogelijkheid om te betalen in schijven mits het tekenen van gedateerde overschrijvingen. Dit kan afgesproken worden met Sabrina Vyverman sabrina@accountancyvyverman.be of met Katrien Van Deun katrienkvd@hotmail.com

Voor veelgestelde vragenen antwoorden, ga naar menu Home - Vraag/Antwoord 

 

Jan Benoot , Voorzitter

Didier Demelin, Sportief verantwoordelijke

www.bbcunitedninove.be

 

              BBC United Ninove   |    Parklaan 15     |   9400 Ninove      |   SPORTHAL

BBC United Ninove   |    Brusselsesteenweg 560   |   9402 Meerbeke  |   Maatschappelijk adres

 

© 2019, website powered by Twizzit.com