BBC United Ninove

Recent images

 

BBC United Ninove verliest één van zijn “standbeelden”

We kregen vandaag het droeve nieuws dat één van de twee grondleggers van basket in Ninove overleden is.
Samen met Albert Van Liedekerke (Voorzitter), en hemzelf als secretaris, zetten ze eind jaren 70, “BBC Sanderput Ninove” op de rails, en dat op de ruïnes van het ter ziele gegane BBC Mally Shoe Ninove.
Het was de aanzet van een generatie waarvan er nu nog steeds 2 actief zijn binnen onze club (Johan De Sutter als trainer -Wiens vader ook een hevig supporter is van basket, en zo later ook jaren met zijn bedrijf Brother, BBC Brother Ninove naar ongekende hoogtes gestuwd heeft, tot de climax in 3° nationale, en ikzelf). Velen van die generatie hebben trouwens nog jaren in het basket actief gebleven, en hebben de basis gelegd voor de huidige club.
Hij was ook diegene, die voor het eerst jeugdwerking op poten heeft gezet in Ninove.
Hij was tevens één van de weinige spelers van meer dan 2 meter in de ruime regio in die periode (Jaren 70 en 80), en in de geschiedenis van basket in Ninove, samen met Agustin (Albanees die in Ninove komen wonen is destijds), Nicolas Breyne (Eén van onze jeugdspelers) en Marlon (Nederlander die destijds in Ninove komen spelen is), de grootste speler ooit in Ninove (2,05 m), en zeker de meest imposante ooit!
Ook was hij vele jaren official voor toen nog de KBBB.
Toen hij de liefde van zijn leven vond, is hij verhuisd naar Molenbeek, maar talloze keren kwam hij nog naar Ninove en omstreken om te kaarten, enz.
De laatste 25 jaar was hij in Molenbeek actief als voorzitter van OKRA.
Voor de Corona was er trouwens een reünie, van de spelers die in de jaren 70 en 80 deel uitmaakten van de spelerskernen van BBC Ninove, waar tot in de late uurtjes “nagekaart is geweest”.
Hij zag er net als veel collega’s naar uit, om het 25 jarig bestaan te vieren van de huidige club, midden vorig jaar, maar Corona heeft daar een stokje voor gestoken.
Ik had hem het laatste jaar nog “vele” keren op de mail, met de vele grapjes en andere zaken die hij doorstuurde, maar ook om te weten hoe de club de Corona crisis doorkwam, en helaas ook, om te zeggen dat er gezondheidsproblemen waren. Het leek terug beter met hem te gaan, maar blijkbaar is het dan nu toch tot een einde gekomen.
RIP Johny.

Dubbelklik voor het Overlijdensbericht Johny De Bisschop

Enkele foto's van Johny :

 

 

Beste spelers, coaches en ouders,

Als club proberen we alles in het werk te stellen om in veilige en gezonde omstandigheden te kunnen sporten. Vanuit dezelfde bezorgdheid worden ons bovendien ook heel wat regels door de VBL en stad Ninove opgelegd. 

In deze nieuwsbrief willen we de op vandaag genomen veiligheidsmaatregelen op een rijtje zetten.

HET IS UITERMATE BELANGRIJK VOOR IEDEREEN EN VOOR HET VERDERE VERLOOP VAN HET SEIZOEN DAT ER GEEN BESMETTINGEN IN DE CLUB WORDEN BINNENGEBRACHT !

Om alles veilig te houden moet en kan iedereen zijn steentje bijdragen :

 

 

Spelers

- Elke ploeg vormt een bubbel. Het is niet de bedoeling deze bubbels te mengen : vermijd dus (nauw) contact met spelers van andere ploegen, zo bescherm je jezelf en je ploeggenoten.

- Voor het begin van de training wacht je BUITEN op je coach. Pas als die je komt halen, gaan jullie samen de zaal in.

- Ontsmet je handen bij het binnen- en buitengaan van de sporthal en respecteer het eenrichtingsverkeer. Je komt binnen via de gewone inkom, je verlaat de zaal via de nooduitgang (zijkant sporthal)

- Breng je eigen drinkbus mee, je kan die bijvullen in de inkom van de sporthal. Ontsmet hierbij voor en na je handen.

- De kleedkamers zijn gesloten, omkleden en douchen gebeurt dus thuis. 

- Als je een besmetting bij jezelf vaststelt nadat je op een training aanwezig bent geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com  of 0495112175

 

 

Ouders

-  blijven op de parking, er is geen publiek toegelaten in de sporthal of op het balkon  op de eerste verdieping. Dit wordt momenteel erg goed opgevolgd, waarvoor onze dank!

- Op de momenten dat de cafetaria open is, kan je daar wel zitten. Ook hier geldt eenrichtingsverkeer en is de uitgang achteraan, naast de toog. Je komt dan buiten aan de achterkant van de sporthal. 

- dragen een mondmasker

- er wordt gevraagd de kinderen niet op te wachten aan de uitgang (= nooduitgang aan de zijkant van de sporthal), behalve - indien nodig - voor onze allerjongsten. 

- respecteer ook als ouder de ploeg-bubbel  

- Ter bescherming van de ploeggenoten en coaches van jullie kinderen, vragen we jullie ook buiten de basket de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen : respect voor alle hygiënische maatregelen, niet komen trainen tijdens een quarantaineperiode na terugkeer uit vakantie ... Het respecteren van de quarantaine is een persoonlijke verantwoordelijkheid, de club kan hiervoor geenszins (mede)verantwoordelijk worden gesteld. Weet ook dat de boetes hierin niet min zijn. 

- Als je een besmetting bij kind vaststelt kort nadat het op een training aanwezig is geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com of 0495112175.

 

 

Coaches

- dragen een mondmasker

- ontsmetten het gebruikte materiaal (basketballen, kegels ...)

- registreren de aanwezigheden

 

 

Clubbestuur

- We hebben een 'coronacoördinator' aangesteld: Willy Sonck. Heel veel dank voor je engagement, Willy! Hij heeft als taak de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op te volgen, en hij heeft hierbij ook de bevoegdheid om ouders en spelers aan te spreken bij vastgestelde 'inbreuken'.

- We hebben een deelnemerslijst per ploeg aan de sporthal doorgegeven. Die bevat naam, telefoonnummer en trainingsmoment. Op die manier zullen jullie bij een eventuele besmetting in de ploeg snel geïnformeerd worden.

- We zorgen voor voldoende ontmettingsmateriaal om alles gezond te houden.

- We letten erop dat alle sanitaire maatregelen worden gerespecteerd.

- We zorgen ervoor dat de bubbels niet gemengd worden op de terreinen in de sporthal.

- We volgen alle ontwikkelingen en instructies op de voet en informeren jullie zo goed en zo snel mogelijk

- We zoeken naar een vlotte manier om bij aanvang van training en match de temperatuur van alle aanwezigen op te meten

 

 

De inspanningen zullen lonen!

We beseffen dat er heel wat van jullie gevraagd wordt, zowel binnen als ook buiten de club. Het wordt een basketseizoen helemaal anders dan we gewoon zijn, en dit zowel voor ouders, spelers en coaches. 

Maar ... wij zijn er klaar voor ! 

En we zijn er bovenal van overtuigd dat we er allemaal samen een veilig en jawel, we zouden het bijna vergeten, toch ook vooral een tof basketjaar van kunnen maken !

 

 

Invloed van Corona op seizoen 2020-2021

Omwille van de corona-situatie is de situatie voor augustus als volgt (uiteraard steeds onder voorbehoud van nieuwe wijzigingen indien de gezondheidssituatie verandert of als de VBL nieuwe regelingen treft) :

We communiceren gericht met onze leden via Twizzit om hen te informeren over eventuele veranderingen.

 

Geen wedstrijden in de maand augustus

De VBL heeft beslist dat er geen enkele wedstrijd (competitie – beker – oefen) mag doorgaan in de maand augustus. De reeds voorziene wedstrijden eind augustus zijn dus afgeschaft.

 

Concrete gevolgen voor BBC United Ninove :

 • Senioren
  • De competitie start pas ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober. De voorziene wedstrijden in september worden in mei ingehaald, waardoor de competitie langer zal duren, maar maximum tot 31 mei.
  • De voorziene trainingen in augustus gaan NIET door, we starten terug op 31 augustus
 • Jeugd
  • De jeugdstage van 14-16aug gaat NIET door. We bekijken of een vervangend soort activiteit mogelijk is in september.
 • U8-U10-U12
  • Het seizoen verloopt zoals gepland : de trainingen zijn bezig, de competities starten in september
 • U14-U16-U18
  • De start van de competitie wordt ook uitgesteld (nog niet duidelijk tot wanneer), de trainingen gaan voorlopig nog NIET door. We starten ook op 31 augustus.
 • Coaches
  • De voorzien opleiding voor onze coaches op 29 augustus (eveneens opengesteld naar externe coaches) gaat NIET door.

Algemene coronamaatregelen ( zie ook hierboven ):

Voor de veiligheid van ouders en kinderen moeten een aantal zaken gerespecteerd worden :

- iedereen moet in zijn trainingsoutfit naar de training komen. De kleedkamers zijn gesloten. Er kan dus ook niet gedoucht worden na de training.

- elke speler brengt zijn eigen waterfles mee. Er staan 2 waterfonteinen in de inkom van de sporthal waar je deze kan bijvullen.

- aan de ouders vragen we om NIET binnen in de sporthal te komen bij het brengen of afhalen van uw kroost. Zet de kinderen af aan de parking of voor de deur, na de training zullen zij ook naar de parking komen. Vermijd samenscholingen aan de inkomdeur. We vragen hierbij ook aan ALLE chauffeurs om extra aandacht te hebben voor overstekende kinderen. 

- de sporthal heeft een éénrichtingsverkeer ingesteld, gelieve ook aan jullie kinderen te vragen dit te respecteren

Onze club heeft een corona coördinator aangesteld die alle maatregelen nauwgezet opvolgt. Dat is Willy Sonck , bedankt voor je engagement en je inzet, Willy ! Hij is tot nu toe aanwezig op elke training om de ballen en ander materiaal na gebruik te ontsmetten. Hij heeft ook de bevoegdheid om kinderen of ouders erop aan te spreken indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.

We hebben een deelnemerslijst aan de sporthal doorgegeven met de namen en telefoonnummers van alle spelers en op welk moment zij training hebben. Op die manier kunnen de spelers of hun ouders snel gecontacteerd worden mocht er ergens toch een besmetting vastgesteld worden.

 

Ninove 12/04/2019.

 

Beste spelers,Beste ouders,

 

Het seizoen 2019 – 2020 zit er op. Het was een abrupt einde, niet te voorzien en vooral niet leuk. We hadden nog zo graag ons basket XL event georganiseerd en onze einde seizoens barbecue maar het mocht niet zijn, we focussen al op volgend seizoen.

We zijn dus naarstig aan het werk om het komende seizoen voor te bereiden, 

video-overleg in deze tijden van corona is toch wel een schitterende uitvinding. Dit maakt dat we kunnen werk maken van het indelen van de ploegen, trainers zoeken, het budget op orde zetten enz…
Volgend seizoen promoveren trouwens onze beide herenploegen wat een leuke opsteker is.

 

Zoals jullie weten hebben we heel wat centen nodig om onze club draaiende te houden we zetten daarom hard in op onze evenementen en sponsoring.

We hebben echter een vervelende melding gekregen van het stadsbestuur en dit is dat het huren van de sporthal met zo maar eventjes 25% wordt opgeslagen.

Als club kunnen we geen bijkomende inkomsten meer genereren zodat we dit integraal moeten doorrekenen, we hebben echt gee/n keuze.

Dit maakt dat het lidgeld voor het komende seizoen op €320 komt. Een broer of zus, die onder hetzelfde dak wonen, krijgt €50 korting, voor een derde onder hetzelfde dak wonend kind wordt €100 korting in rekening gebracht, vanaf een vierde lid of meer blijft de minimum inschrijving €220.

 

Op vraag van vele ouders gaan we volgend jaar wel een sweater in het lidgeld mee verrekenen zodat iedereen die aansluit bij BBC United Ninove een sweater zal krijgen!

 

Weet dat als jullie een sponsor aanbrengen we een korting op het lidgeld aanbieden van € 50.

 

Het lidgeld mogen jullie storten op BE11 0016 4266 1048, vergeet de naam van de speler niet te noteren en gelieve te betalen vóór 01/09/2020 zoniet wordt er niet gestart aan het nieuwe seizoen!

 

We begrijpen dat het lidgeld een serieuze hap uit het budget is en daarom voorzien we de mogelijkheid om te betalen in schijven mits het tekenen van gedateerde overschrijvingen. Dit kan afgesproken worden met Sabrina Vyverman sabrina@accountancyvyverman.be of met Katrien Van Deun katrienkvd@hotmail.com

Voor veelgestelde vragenen antwoorden, ga naar menu Home - Vraag/Antwoord 

 

Jan Benoot , Voorzitter

Didier Demelin, Sportief verantwoordelijke

www.bbcunitedninove.be

 

              BBC United Ninove   |    Parklaan 15     |   9400 Ninove      |   SPORTHAL

BBC United Ninove   |    Brusselsesteenweg 560   |   9402 Meerbeke  |   Maatschappelijk adres

 

© 2019, website powered by Twizzit.com