BBC United Ninove

Recent images

 

Beste spelers, ouders,

Jullie hoorden of lazen het misschien al... Sneller dan verwacht werden we door de feiten ingehaald en jammer genoeg moeten we de trainingen alweer stopzetten. 

Maandag werd in de gemeentelijke veiligheidscel beslist om de binnensporten voor –12 jarigen met ingang van donderdag 28 januari 2021 op te schorten tot en met 21 februari 2021 (einde van de krokusvakantie).

Op de eerste training vorige donderdag hadden we nochtans gezien hoeveel zin al onze spelertjes er in hadden: er was een massale opkomst van allemaal blije gezichten. We waren ons al aan het organiseren om de groepen op te splitsen en een deel naar de woensdag te verschuiven, maar het heeft niet mogen zijn.

Wij, en jullie, hebben nochtans ons best gedaan. Willy was opnieuw paraat om de aanwezigheden op te nemen en de ballen te ontsmetten, de coaches hadden vele toffe contactloze oefeningen voorbereid, de kinderen ontsmetten hun handen zoals het hoort, de ouders bleven op de parking en haalden de kinderen af op de afgesproken plek.

Allemaal bedankt daarvoor ! 

Hou het allen veilig! 

 

 

Dag iedereen,

Uit de respons op een bevraging blijkt dat heel wat kinderen zitten te popelen om terug te komen trainen.

Wie het echter nog niet ziet zitten, zoals gezegd: geen enkele druk. Ieder moet doen waar hij zich het meest comfortabel en veilig bij voelt.

We hebben besloten om de trainingen herop te starten komende week voor de groepen U8, U10 en U12.

De trainingen zullen voor iedereen doorgaan op dinsdag en donderdag van 18u tot 19u30, in de sporthal. We hebben dan de hele zaal (3 terreinen) ter beschikking. We voorzien 2 terreinen voor onze 3 benjaminsploegen, en 1 terrein voor de U10 en U8. Als zou blijken dat we toch met te veel zijn, kan eventueel een groep verschoven worden naar de woensdagnamiddag.

We hebben niet van iedereen antwoord gekregen of jullie komen. Kan je zeker jullie coach op de hoogte houden of jullie al dan niet op de trainingen aanwezig zullen zijn?

Om een aantal praktische redenen beginnen we deze week pas op donderdag 21/01.

De week daarop dus wel op dinsdag en donderdag.

Dezelfde veiligheidsmaatregelen als voorheen blijven uiteraard van kracht : kinderen afzetten en ophalen op de parking, mondmasker dragen waar nodig, niet binnenkomen in de zaal, de kinderen ontsmetten hun handen bij het binnenkomen van de sporthal … De aanwezigheden worden geregistreerd. Als je kind ziek is of in quarantaine moet, komt het logischerwijze niet naar de training. Gelieve bij een eventuele besmetting in dichte kring zo snel mogelijk je coach op de hoogte te brengen !

Wie kan, brengt een eigen basketbal mee (vergeet deze niet te naamtekenen). Wie geen bal heeft kan er uiteraard een van de club gebruiken, wij zorgen ook dat deze ontsmet worden.

Beste ouders, zoals jullie ook weten is het niet duidelijk welke richting de besmettingscijfers de komende tijd zullen opgaan. We rekenen op jullie begrip, en dat van jullie kinderen, als we bij een verslechterende situatie de trainingen toch weer zouden moeten stopzetten. We hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar we moeten er nu al rekening mee houden dat die kans er zeker in zit

Maar goed, voorlopig zijn we in elk geval vooral blij om onze jongste spelers terug te kans te kunnen geven om in deze lastige periode zich te komen uitleven in de mooiste sport die er bestaat !

De sportdienst heeft ons gevraagd om jullie nog eens de veiligheidsmaatregelen en het circulatieplan van de sporthal door te sturen. Vorig najaar werden de regels door iedereen heel goed opgevolgd, waarvoor nogmaals dank. We rekenen erop dat dit opnieuw het geval zal zijn ! 

SPORTHAL ’T SPORTSTEKSKE

 • - BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 4 DECEMBER 2020
 • - CIRCULATIEPLAN VANAF 14 DECEMBER 2020

Aan de gebruikers van de sporthal

Het organiseren van indoor-sportactiviteiten voor -13 jarigen kan worden opgestart via een aanvraag aan sport@ninove.be en het respecteren van onderstaande strikte voorwaarden:

 • - Indoor-contactsporten (judo, basketbal, …) kunnen enkel indien ze contactloos trainen.
  De minimale afstand van 1,m moet te allen tijde bewaard kunnen blijven.
 • - Ouders en/of voogden zijn niet toegelaten in de zalen. Zij mogen enkel de kinderen afzetten en ophalen. Hierbij zijn ze verplicht een mondmasker te dragen. De vereniging/club dient dit te organiseren zodat er geen samenscholingen of wachtrijen ontstaan.
 • - De lesgever draagt steeds een mondmasker, ook tijdens de sportactiviteit.
 • - Het maximaal aantal aanwezigen per zaal kan enkel volgens de berekeningen van de bevoegde preventiedienst.
  Volgende aantallen voor de categorie -13 jarigen zijn vastgelegd:
  Grote zaal: 50 personen
  turnzaal: 30 personen
  judozaal: 30 personen
  polyvalente zaal: 30 personen
 • - De vereniging/club informeert alle leden en hun ouders over de maatregelen.
 • - De kleedkamers worden niet gebruikt.

Sinds het invoeren van de Coronamaatregelen wordt in de sporthal een circulatieplan opgesteld.

Voor de grote zaal beneden:

 • Binnen komen via de rechterdeur, handen ontsmetten en doorstappen naar de grote zaal.
 • Verlaten van de zaal via de nooduitgang (kant park)

Voor de polyvalente zaal beneden:

 • Binnen komen via de rechterdeur en dan naar rechts stappen naar de polyvalente zaal.
 • Verlaten van de zaal via de nooduitgang zijkant.

Verder gelden nog steeds de eerdere coronamaatregelen:

 • Handen ontsmetten.
 • Mondmasker dragen bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal voor +13 jarigen
 • Zorgen voor verluchting door de vensters open te zetten.
 • Kom in sportkledij en kom zeker niet te vroeg naar de les.

Spreek dit af met trainers en leden.

Maak duidelijke afspraken naar de ouders toe voor het afzetten en ophalen van hun kinderen.

We rekenen op jullie medewerking.

Deze regeling is van toepassing vanaf maandag 14 december 2020.

Gezien u uw leden (vermoedelijk) via e-mail in kennis stelt van deze schikkingen hadden wij graag ook in CC gestaan.

Alvast bedankt.

 

Tot Donderdag

Bestuur & coaches

 

Beste spelers, coaches en ouders,

Als club proberen we alles in het werk te stellen om in veilige en gezonde omstandigheden te kunnen sporten. Vanuit dezelfde bezorgdheid worden ons bovendien ook heel wat regels door de VBL en stad Ninove opgelegd. 

In deze nieuwsbrief willen we de op vandaag genomen veiligheidsmaatregelen op een rijtje zetten.

HET IS UITERMATE BELANGRIJK VOOR IEDEREEN EN VOOR HET VERDERE VERLOOP VAN HET SEIZOEN DAT ER GEEN BESMETTINGEN IN DE CLUB WORDEN BINNENGEBRACHT !

Om alles veilig te houden moet en kan iedereen zijn steentje bijdragen :

 

 

Spelers

- Elke ploeg vormt een bubbel. Het is niet de bedoeling deze bubbels te mengen : vermijd dus (nauw) contact met spelers van andere ploegen, zo bescherm je jezelf en je ploeggenoten.

- Voor het begin van de training wacht je BUITEN op je coach. Pas als die je komt halen, gaan jullie samen de zaal in.

- Ontsmet je handen bij het binnen- en buitengaan van de sporthal en respecteer het eenrichtingsverkeer. Je komt binnen via de gewone inkom, je verlaat de zaal via de nooduitgang (zijkant sporthal)

- Breng je eigen drinkbus mee, je kan die bijvullen in de inkom van de sporthal. Ontsmet hierbij voor en na je handen.

- De kleedkamers zijn gesloten, omkleden en douchen gebeurt dus thuis. 

- Als je een besmetting bij jezelf vaststelt nadat je op een training aanwezig bent geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com  of 0495112175

 

 

Ouders

-  blijven op de parking, er is geen publiek toegelaten in de sporthal of op het balkon  op de eerste verdieping. Dit wordt momenteel erg goed opgevolgd, waarvoor onze dank!

- Op de momenten dat de cafetaria open is, kan je daar wel zitten. Ook hier geldt eenrichtingsverkeer en is de uitgang achteraan, naast de toog. Je komt dan buiten aan de achterkant van de sporthal. 

- dragen een mondmasker

- er wordt gevraagd de kinderen niet op te wachten aan de uitgang (= nooduitgang aan de zijkant van de sporthal), behalve - indien nodig - voor onze allerjongsten. 

- respecteer ook als ouder de ploeg-bubbel  

- Ter bescherming van de ploeggenoten en coaches van jullie kinderen, vragen we jullie ook buiten de basket de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen : respect voor alle hygiënische maatregelen, niet komen trainen tijdens een quarantaineperiode na terugkeer uit vakantie ... Het respecteren van de quarantaine is een persoonlijke verantwoordelijkheid, de club kan hiervoor geenszins (mede)verantwoordelijk worden gesteld. Weet ook dat de boetes hierin niet min zijn. 

- Als je een besmetting bij kind vaststelt kort nadat het op een training aanwezig is geweest, gelieve dit onmiddellijk te melden aan onze secretaris via katrienkvd@hotmail.com of 0495112175.

 

 

Coaches

- dragen een mondmasker

- ontsmetten het gebruikte materiaal (basketballen, kegels ...)

- registreren de aanwezigheden

 

 

Clubbestuur

- We hebben een 'coronacoördinator' aangesteld: Willy Sonck. Heel veel dank voor je engagement, Willy! Hij heeft als taak de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen op te volgen, en hij heeft hierbij ook de bevoegdheid om ouders en spelers aan te spreken bij vastgestelde 'inbreuken'.

- We hebben een deelnemerslijst per ploeg aan de sporthal doorgegeven. Die bevat naam, telefoonnummer en trainingsmoment. Op die manier zullen jullie bij een eventuele besmetting in de ploeg snel geïnformeerd worden.

- We zorgen voor voldoende ontmettingsmateriaal om alles gezond te houden.

- We letten erop dat alle sanitaire maatregelen worden gerespecteerd.

- We zorgen ervoor dat de bubbels niet gemengd worden op de terreinen in de sporthal.

- We volgen alle ontwikkelingen en instructies op de voet en informeren jullie zo goed en zo snel mogelijk

- We zoeken naar een vlotte manier om bij aanvang van training en match de temperatuur van alle aanwezigen op te meten

 

 

De inspanningen zullen lonen!

We beseffen dat er heel wat van jullie gevraagd wordt, zowel binnen als ook buiten de club. Het wordt een basketseizoen helemaal anders dan we gewoon zijn, en dit zowel voor ouders, spelers en coaches. 

Maar ... wij zijn er klaar voor ! 

En we zijn er bovenal van overtuigd dat we er allemaal samen een veilig en jawel, we zouden het bijna vergeten, toch ook vooral een tof basketjaar van kunnen maken !

 

 

Invloed van Corona op seizoen 2020-2021

Omwille van de corona-situatie is de situatie voor augustus als volgt (uiteraard steeds onder voorbehoud van nieuwe wijzigingen indien de gezondheidssituatie verandert of als de VBL nieuwe regelingen treft) :

We communiceren gericht met onze leden via Twizzit om hen te informeren over eventuele veranderingen.

 

Geen wedstrijden in de maand augustus

De VBL heeft beslist dat er geen enkele wedstrijd (competitie – beker – oefen) mag doorgaan in de maand augustus. De reeds voorziene wedstrijden eind augustus zijn dus afgeschaft.

 

Concrete gevolgen voor BBC United Ninove :

 • Senioren
  • De competitie start pas ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober. De voorziene wedstrijden in september worden in mei ingehaald, waardoor de competitie langer zal duren, maar maximum tot 31 mei.
  • De voorziene trainingen in augustus gaan NIET door, we starten terug op 31 augustus
 • Jeugd
  • De jeugdstage van 14-16aug gaat NIET door. We bekijken of een vervangend soort activiteit mogelijk is in september.
 • U8-U10-U12
  • Het seizoen verloopt zoals gepland : de trainingen zijn bezig, de competities starten in september
 • U14-U16-U18
  • De start van de competitie wordt ook uitgesteld (nog niet duidelijk tot wanneer), de trainingen gaan voorlopig nog NIET door. We starten ook op 31 augustus.
 • Coaches
  • De voorzien opleiding voor onze coaches op 29 augustus (eveneens opengesteld naar externe coaches) gaat NIET door.

Algemene coronamaatregelen ( zie ook hierboven ):

Voor de veiligheid van ouders en kinderen moeten een aantal zaken gerespecteerd worden :

- iedereen moet in zijn trainingsoutfit naar de training komen. De kleedkamers zijn gesloten. Er kan dus ook niet gedoucht worden na de training.

- elke speler brengt zijn eigen waterfles mee. Er staan 2 waterfonteinen in de inkom van de sporthal waar je deze kan bijvullen.

- aan de ouders vragen we om NIET binnen in de sporthal te komen bij het brengen of afhalen van uw kroost. Zet de kinderen af aan de parking of voor de deur, na de training zullen zij ook naar de parking komen. Vermijd samenscholingen aan de inkomdeur. We vragen hierbij ook aan ALLE chauffeurs om extra aandacht te hebben voor overstekende kinderen. 

- de sporthal heeft een éénrichtingsverkeer ingesteld, gelieve ook aan jullie kinderen te vragen dit te respecteren

Onze club heeft een corona coördinator aangesteld die alle maatregelen nauwgezet opvolgt. Dat is Willy Sonck , bedankt voor je engagement en je inzet, Willy ! Hij is tot nu toe aanwezig op elke training om de ballen en ander materiaal na gebruik te ontsmetten. Hij heeft ook de bevoegdheid om kinderen of ouders erop aan te spreken indien bepaalde veiligheidsmaatregelen niet gerespecteerd worden.

We hebben een deelnemerslijst aan de sporthal doorgegeven met de namen en telefoonnummers van alle spelers en op welk moment zij training hebben. Op die manier kunnen de spelers of hun ouders snel gecontacteerd worden mocht er ergens toch een besmetting vastgesteld worden.

 

Ninove 12/04/2019.

 

Beste spelers,Beste ouders,

 

Het seizoen 2019 – 2020 zit er op. Het was een abrupt einde, niet te voorzien en vooral niet leuk. We hadden nog zo graag ons basket XL event georganiseerd en onze einde seizoens barbecue maar het mocht niet zijn, we focussen al op volgend seizoen.

We zijn dus naarstig aan het werk om het komende seizoen voor te bereiden, 

video-overleg in deze tijden van corona is toch wel een schitterende uitvinding. Dit maakt dat we kunnen werk maken van het indelen van de ploegen, trainers zoeken, het budget op orde zetten enz…
Volgend seizoen promoveren trouwens onze beide herenploegen wat een leuke opsteker is.

 

Zoals jullie weten hebben we heel wat centen nodig om onze club draaiende te houden we zetten daarom hard in op onze evenementen en sponsoring.

We hebben echter een vervelende melding gekregen van het stadsbestuur en dit is dat het huren van de sporthal met zo maar eventjes 25% wordt opgeslagen.

Als club kunnen we geen bijkomende inkomsten meer genereren zodat we dit integraal moeten doorrekenen, we hebben echt gee/n keuze.

Dit maakt dat het lidgeld voor het komende seizoen op €320 komt. Een broer of zus, die onder hetzelfde dak wonen, krijgt €50 korting, voor een derde onder hetzelfde dak wonend kind wordt €100 korting in rekening gebracht, vanaf een vierde lid of meer blijft de minimum inschrijving €220.

 

Op vraag van vele ouders gaan we volgend jaar wel een sweater in het lidgeld mee verrekenen zodat iedereen die aansluit bij BBC United Ninove een sweater zal krijgen!

 

Weet dat als jullie een sponsor aanbrengen we een korting op het lidgeld aanbieden van € 50.

 

Het lidgeld mogen jullie storten op BE11 0016 4266 1048, vergeet de naam van de speler niet te noteren en gelieve te betalen vóór 01/09/2020 zoniet wordt er niet gestart aan het nieuwe seizoen!

 

We begrijpen dat het lidgeld een serieuze hap uit het budget is en daarom voorzien we de mogelijkheid om te betalen in schijven mits het tekenen van gedateerde overschrijvingen. Dit kan afgesproken worden met Sabrina Vyverman sabrina@accountancyvyverman.be of met Katrien Van Deun katrienkvd@hotmail.com

Voor veelgestelde vragenen antwoorden, ga naar menu Home - Vraag/Antwoord 

 

Jan Benoot , Voorzitter

Didier Demelin, Sportief verantwoordelijke

www.bbcunitedninove.be

 

              BBC United Ninove   |    Parklaan 15     |   9400 Ninove      |   SPORTHAL

BBC United Ninove   |    Brusselsesteenweg 560   |   9402 Meerbeke  |   Maatschappelijk adres

 

© 2019, website powered by Twizzit.com