Beste ouders, spelers,
 
Hierbij geven we graag wat meer info over de werking van de clubverzekering voor lichamelijke ongevallen.
 
WIE is verzekerd
*Alle sportende leden aangesloten bij onze club
*Alle vrijwilligers tijdens basketgerelateerde activiteiten
 
WAT is verzekerd
* WEL: alle lichamelijke schade (vb gebroken vinger, verstuikte enkel,...)
* NIET: materiële schade (vb gescheurd truitje, kapotte bril...)
 
WANNEER ben je verzekerd 
*tijdens een training of match
*onderweg naar of van een training of match
 
HOE ga je tewerk:
*Neem het aangifteformulier mee bij het eerste bezoek aan de dokter
*Laat de laatste pagina (C/ geneeskundig getuigschrift ) door de arts invullen 
*Vul daarna zelf verder aan (A/ In te vullen door de aangever):
   2. identiteit van het slachtoffer
   3. Gegevens van het ongeval
   4. beschrijving van het ongeval
*De andere velden (1 - 5 - 6 - 7) zijn niet noodzakelijk in te vullen
*Scan alles in
*Stuur het naar onze secretaris Katrien (katrienkvd@hotmail.com)
 
HOE gaat het dan VERDER
*Katrien geeft het ongeval aan bij verzekeraar Ethias + stuurt het medisch attest als bijlage mee
*Hou zelf alle facturen en onkosten zorgvuldig bij
*Ethias neemt rechtstreeks contact met jullie op (dit kan een tijdje duren)
*De verdere contacten verlopen rechtstreeks tussen Ethias en jullie, de club komt daar dus niet meer in tussen 
 
WELK DOCUMENT gebruiken
Je vindt het document onder de downloads van het website-menu :  Aangifteformulier downloaden
 
In de sporthal liggen ook altijd enkele afgeprinte formulieren, dus als daar iets voorvalt kan je er steeds eentje meenemen.
Voor een ongeval onderweg of op verplaatsing kan je bijgaand document zelf printen. 
 
VRAGEN? 
Niet duidelijk? 
Je vindt het document door de stress van het ongeval niet meer terug? 
> katrienkvd@hotmail.com of 0495 112175.